Over ons

EUROPE DIRECT CURAÇAO (ED-Curaçao) is een initiatief van Stichting Caribische Belasting en Europawinkel en Kamer van Koophandel Curaçao die voor de uitvoering van ED-CURAÇAO zorg draagt. Het kantoor van ED-CURAÇAO is ondergebracht in het ‘Enterpreneurship Center’ van de Kamer van Koophandel en Nijverheid op Curaçao (KvK). De KvK is prominent gehuisvest in het centrum van de hoofdstad van Curaçao, Willemstad. Adres: Kaya Junior Salas 1, Pietermaai, Curaçao. Telefoonnummer: (5999) 4613918.
ED-CURAÇAO staat onder leiding van twee managers: Steven Damiana (vanuit Curaçao) en Germaine Rekwest (vanuit Nederland). Stichting Caribische Belasting en Europawinkel werd in 2018 in Rotterdam (Nederland) opgericht. De doelstelling van Stichting Caribische Belasting en Europawinkel is statutair vastgelegd (artikel 2 van de statuten) en luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door:
a. het verlenen van bijstand op het gebied van het fiscale en Europese recht en de fiscale economie op de eilanden die deel uitmaakten van de voormalige Nederlandse Antillen;
b. het stimuleren van de belangstelling voor het fiscale en Europese recht en de fiscale economie onder de bevolking van de eilanden die deel uitmaakten van de voormalige Nederlandse Antillen;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het huidige bestuur bestaat uit Germaine Rekwest (voorzitter), Eduard Slootweg (bestuurslid) en Juan David Yrausquin (penningmeester).

KVK-nummer: 71737146
RSIN: 858829319