Onderwijs

Het European Parliament Ambassador School (EPAS) programma is een programma gericht op jongeren in het voortgezet onderwijs. Het geeft een belangrijke invulling aan Europees burgerschap. Het doel van het programma is leerlingen kennis te laten maken met de EU en hoe de Europese democratie werkt. Een groot deel van de Nederlandse wetgeving komt uit Brussel en beïnvloedt ons dagelijks leven. Het EPAS programma is erop gericht jongeren te leren, maar vooral ook te laten ervaren, wat de EU is; hoe zij is ontstaan en waarom; hoe de EU hun dagelijkse leven beïnvloedt en hoe jongeren invloed op het beleid van de EU kunnen uitoefenen. Zij bepalen immers de toekomst van de Europa.

Ruim tien jaar geleden werd het EPAS programma in Nederland ontwikkeld. Het werd al snel omarmd en niet alleen in Nederland. Het programma bleek zozeer in een behoefte te voorzien dat het succesvol werd uitgerold over alle EU-lidstaten. Daarmee werd een Europees netwerk van scholen tot stand gebracht.

Binnen het Europese EPAS netwerk kunnen gemakkelijk contacten worden gelegd en samenwerkingen aangegaan via social media zoals Facebook maar ook via onze eigen besloten EPAS eTwinning Group of EPAS website. Het opbouwen van een netwerk met andere scholen in Europa is gemakkelijk. Voor docenten die aan het EPAS programma deelnemen worden regelmatig seminars in Brussel georganiseerd waarbij een kijkje achter de schermen van het Europees Parlement wordt gegeven en via workshops contact kan worden gelegd met collega’s uit heel Europa. Menig seminar heeft tot een langdurige samenwerking tussen EPAS scholen in Europa geleid!

Bij het programma horen lesmaterialen, die gratis worden verstrekt. Alle materialen zijn ook digitaal verkrijgbaar.
Het lesmateriaal is opgebouwd uit modules. Deze modules passen uitstekend binnen het CFEC (Common Framework for Europe Competence), Global Studies, Global Perspectives, Global Citizenship en andere vakgebieden zoals burgerschap, maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis en economie maar worden ook vaak tijdens CLIL lessen (Content and Language Integrated Learning) ingezet omdat zij naast het Nederlands ook in het Engels beschikbaar zijn.

Het ONDERBOUW programma bestaat uit zes lesmodules die ontworpen zijn voor de onderbouw van het havo/vwo en de bovenbouw van het vmbo maar ook goed kunnen worden gebruikt in niveau 2 en 3 van het mbo. De zes lesmodules nemen gemiddeld zo’n 9 tot 12 lesuren in beslag. Elke module heeft een eigen onderwerp:

1. Een korte geschiedenis van de EU.
2. De invloeden van de EU op jouw leven.
3. Hoe worden er beslissingen in Europa genomen.
4. Europa zonder grenzen?!
5. Waarden van Europa.
6. Hoe kan je je stem in Europa laten horen?

Voor de BOVENBOUW havo, vwo en mbo gebruiken we ook:

• De Europese Unie: Wat ze is en wat ze doet (verkrijgbaar in alle 24 EU-talen);
• EU & Me (verkrijgbaar in alle 24 EU-talen)

Daarnaast zijn vele ondersteunende brochures, video’s en opdrachten gratis beschikbaar.

Wat verwachten wij bij deelname van u en uw school?
Iedere school benoemt één of meer docenten/medewerkers die zich via een introductietraining op de hoogte hebben gesteld van de implementatie van het programma. Zij worden Senior European Parliament Ambassador van de deelnemende school. Deze Senior EP Ambassador benoemt een aantal enthousiaste leerlingen tot Junior European Parliament Ambassador. Samen zetten zij binnen de school een EU info-point op, een informatie-en activiteitenpunt over de EU en haar instellingen en organiseren zij activiteiten rondom de “Dag van Europa”. Deze leerlingen worden bovendien betrokken bij internationale activiteiten die de school organiseert.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse lesmaterialen. Hoe de materialen worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens reguliere lessen, projectdagen, in een Talentstroom of in een vakoverstijgend programma, en waar (welke jaarlaag/afdeling) is uiteraard aan de school.

Elke school wordt jaarlijks/tweejaarlijks bezocht en beoordeeld door leden van het EPAS team. Als aan de verwachtingen wordt voldaan mag een school zich officieel ‘European Parliament Ambassador School’ noemen en zal er een bij deze titel behorende officiële plaquette worden uitgereikt. De uitreiking van de plaquette vindt plaats tijdens een jaarlijkse verdiepingsdag voor alle deelnemende Senior Ambassadors in november op ons kantoor in Den Haag. Tijdens een verdiepingsdag wordt via workshops en/of bezoeken ingegaan op actuele EU-onderwerpen en ‘best school practices’. Een netwerklunch is inbegrepen. Deelnemers ontvangen desgewenst een nascholingscertificaat.

Er is voor de Junior Ambassadors een belangrijke taak weggelegd: zij verspreiden EU-kennis in hun school of tijdens een open dag en assisteren bij de organisatie van de Dag van Europa. De wijze waarop dat gebeurt staat vrij. Elk schooljaar organiseert ons bureau een landelijke juniordag, waarbij juniors uit heel Nederland elkaar ontmoeten. Zij wisselen ervaringen uit en doen mee aan innovatieve workshops. Na afloop van hun ambassadeurschap ontvangen leerlingen een officieel certificaat van het Europees Parlement.

Via onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief houden wij scholen op de hoogte van de actualiteiten van de EU en het EPAS programma.

Er zijn inmiddels in de Europese Unie ruim 1.500 scholen waarvan 95 in Nederland die aan het EPAS-programma deelnemen; zowel vanuit het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs.

Voor meer info en/of aanmelding introductiebijeenkomst anna.eekhout@ep.europa.eu

Digitale introductiebijeenkomst: 31 maart 2021 van 10.00-12.30 uur.